Traplift Actievoorwaarden

  • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Mobilae, gevestigd aan de Lageweg 53, 2222 AG Katwijk (hierna: Mobilae) georganiseerde Voorjaars Voordeel weken.
  • De actie houdt in dat u een korting op het eindbedrag ontvangt. U kunt de waarde van deze korting ook gebruiken voor de aanschaf van accessoires of een ander product.
  • De actie loopt van 01-04-2021 tot 30-04-2021 of zolang de voorraad strekt (op=op).
  • Deze actie is alleen geldend in Nederland.
  • De actie is bestemd voor consumenten die tijdens de actieperiode een traplift kopen bij Mobilae.
  • De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
  • Het extra product of dienst is niet inwisselbaar voor contanten.
  • Bij het annuleren van uw aankoop vervalt het recht op de korting.
  • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de actievoorwaarden door Mobilae is bindend.
  • In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van Mobilae) heeft Mobilae het recht om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten m.b.t. de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor de reeds gesloten leveringsovereenkomsten die voor intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten. In deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op enige (schade)vergoeding.