Mobiel met Mobilae

Gepubliceerd op 🞄Bijgewerkt op

Financier uw onafhankelijkheid

Mobiliteitshulpmiddelen, zoals scootmobielen, trapliften en huisliften, zijn belangrijke hulpmiddelen voor senioren om hun vrijheid en levenskwaliteit te behouden. Deze hulpmiddelen kunnen mensen helpen zich gemakkelijker te verplaatsen en verminderen het risico op ongelukken zoals vallen.

Deze hulpmiddelen zijn niet goedkoop, maar gelukkig zijn er enkele financiële hulpmiddelen die u kunnen helpen de last te verlichten. In dit eerste deel van de serie " Financier uw onafhankelijkheid" leren we meer over financiële hulp en hoe Mobilae kan helpen met verschillende financiële ondersteuningsprogramma's.

Het stigma op mobiliteitshulpmiddelen

Over het algemeen kunnen mobiliteitshulpmiddelen behoorlijk duur zijn. Zo kan een scootmobiel rond €1.395,- kosten, terwijl een rechte traplift begint vanaf €2.450,- tot €5.500,-

Ook al is er overheidssteun beschikbaar voor mensen die mobiliteitshulpmiddelen nodig hebben, toch aarzelen sommigen om dit soort hulp aan te vragen. Hun terughoudendheid komt voort uit het feit dat zij vinden dat zij geen mobiliteitshulp nodig hebben, wat een kwestie van trots of overtuiging kan zijn.

Aan het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel kleeft ook een stigma. Dit weerhoudt veel mensen ervan er gebruik van te maken. Om zich thuis te kunnen verplaatsen of zichzelf te kunnen verzorgen, zijn zij vaak afhankelijk van een familielid dat de rol van verzorger op zich neemt.

Een andere reden is dat ze zich zorgen maken over hoe ingewikkeld het is om hulp van de overheid te krijgen. Misschien weten ze niet genoeg over overheidssteun en weten ze daarom niet zeker hoe ze het geld kunnen krijgen dat ze nodig hebben.

Financiële hulp om uw onafhankelijkheid te behouden

Uit onderzoek is gebleken dat er veel redenen zijn waarom thuis wonen goed is voor senioren. Op basis hiervan stelt de Nederlandse overheid aanzienlijke financiële middelen beschikbaar voor senioren die hun woning willen verbeteren of mobiliteitshulpmiddelen willen aanschaffen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar weinig mensen zijn op de hoogte van deze financiële steun.

Daarom hier enkele tips over de vele vormen van financiële hulp, waaronder het in samenwerking met Santander ontwikkelde financiële hulpprogramma van Mobilae.

De WMO

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt door de Nederlandse overheid in principe erkend als openbare bijstand. De WMO wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid en verloopt meestal via het gemeentehuis.

In het algemeen is het aanvragen van middelen uit de WMO een eenvoudig proces, hoewel de details van stad tot stad verschillen. Ze houden zich echter allemaal aan hetzelfde principe: er zijn drie fasen voor het aanvragen van een WMO-budget.

De eerste stap is een bezoek aan het WMO-loket in uw gemeentehuis waar u staat ingeschreven en het aanvragen van een WMO-indicatie. Een andere mogelijkheid is bellen of een online formulier invullen (via het gemeentehuis) om een WMO-indicatie aan te vragen.

Keukentafelgesprek is een term voor de volgende fase. Het WMO-team gaat in deze stap met u om tafel om uw wensen te bespreken. Zij informeren onder andere naar uw wensen, uw beperkingen en uw verwachtingen ten aanzien van het budget. Ook uw mate van zelfstandigheid en uw mogelijkheden om hulp te krijgen van buren en familie worden door de gemeente onderzocht. Samen met u formuleren zij een plan hoe u de financiële WMO-hulp gaat gebruiken en hoe u uw zaak aan de gemeenteraad kunt voorleggen.

De besluitvormingsfase komt als laatste. U krijgt een antwoord van de gemeente, positief of negatief. Als ze u in het gelijk stellen, kunt u de hulp krijgen die u nodig heeft, zoals een traplift of ondersteuning rond het huis. Als uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u met de gemeente praten over hulp in natura of een PGB (Persoonsgebonden Budget). Kiest u voor hulp in natura, dan krijgt u hulp van aanbieders die de gemeente heeft goedgekeurd of waarmee de gemeente een vooraf vastgesteld contract heeft. U kunt ook kiezen voor huishoudelijke hulp. Bij een PGB krijgt u een bepaald bedrag en kunt u de mobiliteitshulp van uw keuze kopen of huren.

Wat gebeurt er als de gemeente uw WMO-verzoek niet goedkeurt? U kunt in beroep gaan. Wordt uw beroep toch afgewezen door de gemeente, dan zijn er nog andere middelen om u te helpen zoals het ‘Betaal per Maand’ programma van Santander via Mobilae.

Twee kanten van een medaille

De WMO-procedure is voor iedereen toegankelijk, maar heeft zijn eigen voor- en nadelen. Een mooie bijkomstigheid is dat u maar €20,- per maand hoeft te betalen als maandelijkse bijdrage. In 2025 komt hier echter verandering in. Terwijl de meeste huishoudens €20,- per maand zullen blijven betalen, zullen de kosten stijgen naarmate het inkomen stijgt voor huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum norminkomen. Ondertussen zullen voor huishoudens met een inkomen van €1000,- boven de sociale minimum inkomensgrens de maandelijkse kosten ongeveer €6,70 hoger zijn. De officiële informatie vindt u hier.

Een ander voordeel van de WMO is dat u zich geen zorgen hoeft te maken als u problemen krijgt met uw mobiliteitshulpmiddel. De gemeente is verantwoordelijk voor uw mobiliteitshulp, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over onderhoud of vervanging van onderdelen.

Het heeft wel bepaalde nadelen. Een probleem met het gebruik van standaard WMO-procedures voor de financiering van uw mobiliteitshulpmiddel is dat het tijd kost. Over het algemeen zou uw WMO aanvraag in ongeveer 8 weken afgerond moeten zijn. In veel gevallen blijkt echter dat het door uiteenlopende omstandigheden nog langer kan duren voordat u een officieel besluit van de gemeente ontvangt.

Een ander nadeel van de WMO is dat u geen keuzes kunt maken voor zaken als de kleur van uw traplift of het type scootmobiel dat u wilt gebruiken. Omdat het gemeentehuis technisch gezien eigenaar is van uw mobiliteitshulpmiddel, heeft u weinig inspraak in hoe u het aangepast wilt hebben.

Bij PGB mag u echter zelf de leverancier en het merk kiezen waarmee u wilt werken. U krijgt het budget van de gemeente en mag zelf kiezen waaraan u het uitgeeft. U hebt dus volledige zeggenschap over uw keuze, mits deze binnen de grenzen van het PGB-budget blijft.

Aangezien de PGB-optie een meer onafhankelijke optie is dan de WMO, adviseren wij u om voor deze financieringsoptie te kiezen. Zo heeft u meer vrijheid om te kiezen met welke leverancier u wilt werken en welke producten u wilt hebben.

Hoe kan Mobilae helpen bij de financiering van uw mobiliteitshulpmiddelen?

Mobilae kan u advies geven over het aanvragen van het WMO-budget. Wij kunnen u informatie geven over hoe u een aanvraag kunt indienen en welke documenten u mee moet nemen naar uw gemeentehuis. Wij kunnen u echter niet helpen bij het indienen van het document, daarom moet u degene zijn die het formulier naar het WMO-loket van uw gemeentehuis stuurt. Als de gemeente akkoord gaat met uw WMO-aanvraag en u besluit te kiezen voor PGB-hulp, dan helpen wij u graag bij de aanschaf. Op dit moment werkt Mobilae alleen met klanten die onder de PGB-regeling vallen.

Waar wacht u nog op? Maak een afspraak om met een van onze mobiliteitsadviseurs te spreken over uw behoeften en hoe wij u kunnen helpen uw gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid voor de lange termijn te herstellen.